Twój InPost Twój InPost

Jak odebrać Allegro Minipaczkę / Paczkę E-Commerce InPost?

Przesyłkę InPost może odebrać przede wszystkim jej adresat lub dowolna dorosła osoba zastana pod adresem wskazanym na kopercie.

Co w przypadku, gdy doręczyciel nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem? Wówczas przesyłka trafi do najbliższego Punktu Obsługi Paczek (POP), którą odebrać mogą:

- adresat, jeżeli podczas próby doręczenia przesyłki pocztowej nie był on obecny pod adresem wskazanym na przesyłce

- osoba pełnoletnia zamieszkałej razem z adresatem

- przedstawiciel ustawowy adresata lub pełnomocnik adresata upoważniony na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.

Przy wydaniu MiniPaczki awizowanej w POP osoba uprawniona do odbioru przesyłki na wezwanie pracownika punktu powinna okazać aktualny i ważny dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub inny dokument z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza. W przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z tych dokumentów niezbędne będzie okazanie innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

ZAPYTAJ PACZUCHĘ