Twój InPost Twój InPost

Usługa realizowana dla przesyłek listowych w serwisie krajowym i międzynarodowym z opcją doręczenia do rąk osoby uprawnionej do odbioru przesyłki lub doręczenia do skrzynki pocztowej adresata.

CENA BRUTTO OD 1,40

MAKSYMALNA WAGA 2kg

DEKLAROWANY TERMIN DORĘCZENIA D+4

CENNIK

List zwykły D+4
Wymiar maksymalny listu 23x32,5x2 cm
cena PLN (brutto)1,40

Informacje o usłudze

List zwykły, zwykły lokalny, zwykły ekspresowy

Przesyłka zostanie dostarczona pod wskazany adres i przekazana adresatowi, a w przypadkach określonych prawem także innej osobie uprawnionej do jej odbioru.

List polecony

W przypadku nieobecności adresata, doręczyciel umieszcza pisemne zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki w skrzynce oddawczej, na drzwiach adresata lub w innym widocznym miejscu. Na zawiadomieniu znajduje się adres Punktu Pocztowego, Punktu Awizacyjnego lub Oddziału, w którym przesyłkę należy odebrać w terminie kolejnych 7 dni (licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia).

InPost doręcza listy o wadze nie przekraczającej 2000 g. Maksymalny wymiar przesyłki listowej nie może przekroczyć sumy 900 mm (długość + wysokość + szerokość) – przy czym największy z poszczególnych wymiarów nie może przekroczyć 600 mm.

 • Gabaryt A - maksymalny wymiar 20x325x230 mm
 • Gabaryt B - maksymalny wymiar 60x360x260 mm

W przypadku przekroczenia któregokolwiek z powyższych wymiarów dopłata do przesyłki za niestandardowy rozmiar wynosi 15 zł brutto.

Powyższe maksymalne wielkości przesyłek określa Regulamin §1.

Koperty InPost

W Punkcie Obsługi Klienta możesz nabyć kopertę na przesyłki listowe o wadze do 1000 g. Koperta wykonana jest ze sztywnej i trwałej tektury, zapewniającej bezpieczeństwo umieszczonej w niej korespondencji. Znajduje się na niej także specjalny samoprzylepny pasek klejowy, gwarantujący pewne zamknięcie koperty.

Cena koperty InPost: 1 zł brutto

Ponadto, możesz zakupić kopertę DL białą z nadrukiem "Wysyłanie listów może być tańsze i wygodniejsze" oraz z logiem InPost. Jest ona najmniejsza gabarytowo. Koperta ta nie posiada samoprzylepnego paska.

Cena koperty DL: 15 gr brutto

Oferujemy także koperty bąbelkowe. Są one białe i posiadają samoprzylepny pasek klejowy zapewniający pewne zamknięcie koperty.

Cena koperty bąbelkowej zależy od formatu:

A3 - 2,50 zł, brutto
A4 - 2,00 zł, brutto
A5 - 1,50 zł brutto

Pudełka InPost

W Punkcie Obsługi Klienta możesz nabyć także opakowanie na paczkę o wadze do 5000 g. Pudełka wykonane są z odpowiednio sztywnej i trwałej tektury, zapewniającej bezpieczeństwo przesyłanej korespondencji.

Cena pudełka InPost: od 1,90 zł do 4,70 zł brutto

Wizualizacja poprawnego adresowania przesyłki listowej w opakowaniu własnym klienta lub kopercie InPost oraz pudełku InPost.

W przypadku niedoręczenia Twojej przesyłki zostanie ona zwrócona na adres zwrotny, który na niej podałeś. Przyczyna niedoręczenia zostanie dokładnie opisana.

Opłata za zwrot jednej przesyłki niedoręczonej wynosi 50% wartości opłaty nadawczej, nie mniej niż 1 zł (+ 23% VAT) bez względu na rodzaj przesyłki.

Jest to usługa dostępna wyłącznie dla listów poleconych. Polega na potwierdzeniu odbioru przesyłki listowej rejestrowanej. Adresat Twojej przesyłki dokonuje potwierdzenia odbioru na dodatkowym dokumencie dołączonym do przesyłki. Następnie Zwrotne Potwierdzenie Odbioru (ZPO) doręczane jest pod wskazany przez Ciebie adres. Dokument ZPO zawiera datę doręczenia oraz podpis odbiorcy.

Druk Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru jest dostępny w Punkcie Obsługi Klienta i jest bezpłatny.

Koszt Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru: 1,60 zł brutto. Czas doręczenia ZPO: 3-4 dni od daty doręczenia przesyłki do adresata.

Ubezpieczenie przesyłek to usługa polegająca na dodatkowym zabezpieczeniu zawartości Twojej przesyłki rejestrowanej (list polecony ekspresowy).

Przesyłka ubezpieczona jest przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem. Usługa realizowana jest na mocy polisy ubezpieczeniowej zawartej między InPost Sp. z o.o. a Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie przesyłki obowiązuje od momentu jej nadania do chwili skutecznego doręczenia do odbiorcy, podczas przewozu środkami transportu InPost.

Ubezpieczenie oferowane jest w dwóch wariantach:

 • ubezpieczenie do kwoty 500 zł - opłata 2 zł brutto
 • ubezpieczenie do kwoty 1000 zł - opłata 3 zł brutto

Cennik usług pocztowych InPost - PDF

Opłatę wnosi się w postaci znaków opłaty pocztowej InPost lub na mocy stosownej umowy na świadczenie usług pocztowych. Znaki opłaty pocztowej umieszcza się na adresowej stronie przesyłki.

Wzór umieszczania opłaty - PDF

Twoim obowiązkiem jest przygotować przesyłkę w taki sposób, aby:

 • nie było dostępu do jej zawartości,
 • zawartość była należycie zabezpieczona,
 • zawartość nie zagrażała osobom w jej otoczeniu oraz innym przesyłkom.

Musisz wypełnić druk potwierdzenia nadania. Powinny znaleźć się na nim:

 • dane adresowe nadawcy i odbiorcy,
 • informacja o kwocie ubezpieczenia,
 • deklaracja o wartości i zawartości przesyłki,
 • podpis Twój i osoby przyjmującej przesyłkę.

Wzór potwierdzenia nadania przesyłki ubezpieczonej - PDF

Szczegółowe zasady ubezpieczania przesyłek określa Regulamin Świadczenia Usługi Pocztowej - przesyłka ubezpieczona - PDF

Zobacz też ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie Generali – PDF